Bindweefselmassage 


Het principe van bindweefselmassage berust op het beïnvloeden van inwendige organen, spieren, gewrichten en bloedvaten door massage van bindweefselzones.

Na een kort gesprek vooraf, waarbij de klachten worden doorgenomen volgt het bindweefselonderzoek, dat bepaalt of een bindweefselmassage als behandelmethode moet worden gekozen. Het onderzoek bestaat uit:


De huidinspectie:

Het intekenen op een hiervoor ontworpen papier van de op de rug zichtbaar aanwezige bindweefselzones. Dit zijn gebieden die visueel zijn te herkennen aan ingetrokken gebieden in het huidweefsel. Deze gebieden staan in relatie met organen.


De palpatie:

Het voelen naar huid- of bindweefselzones door middel van de plooi- en verschuif methode en een huidonderzoek. Hierbij is meestal een vermindering van de beweeglijkheid van de huid merkbaar, wat wordt veroorzaakt door verklevingen van het onderhuidsbindweefsel. Dit kan gerelateerd worden aan een bepaald klachtenpatroon of ziektebeeld.


De behandeling:

Deze bestaat uit het losmaken van het onderhuidsbindweefsel van de huidzones die in het onderzoek gevonden zijn. De behandeling gaat van oppervlakkig naar diep en hierbij worden verschillende huidtechnieken gebruikt.

De ene techniek kan mild aanvoelen, maar andere technieken kunnen een licht scherp of een snijdend gevoel geven. Na een behandeling kan er soms nog een na-reactie plaatsvinden. Hierbij kan op de huid van de behandelde een algemene roodheid ontstaan, waarbij op sommige plaatsen blauwe plekken kunnen verschijnen, maar deze moeten zeker binnen vierentwintig uur verdwenen zijn. Belangrijk is de samenhang tussen de huid, het zenuwstelsel en de inwendige organen. Hieraan ontleent de bindweefselmassage zijn werking. Het effect laat zich onmiddellijk vertalen in een spanningsverandering van bindweefsel op de rug. Het lichaam zal zeker moeten wennen aan een bindweefselmassage en naar mate de klacht ernstiger is, zal de reactie op de massagebehandeling sterker zijn. Een behandeling met bindweefselmassage is niet een eenmalige behandeling, maar er wordt in overleg een behandelschema opgesteld.